Ewangelia na 24 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2017 wg św. Marka 10, 1-12 z komentarzem:

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Komentarz do Ewangelii 24 lutego:

W dzisiejszej Ewangelii widzimy faryzeuszy, którzy być może długo szukali prawnego casusu, dzięki któremu podkopią autorytet niewygodnego nauczyciela. Jezus odpowiada na ich pytanie, odwołując się do biblijnego opisu stworzenia. Faryzeusze koncentrują się na prawie, Jezus pokazuje fundamenty.

Istnieje pokusa roztrząsania kontrowersyjnych przepisów prawnych, a zapominania o swoim sercu. Zagubisz się w labiryncie przykazań i nigdy nie zrozumiesz naprawdę ich sensu, jeśli nie będziesz w sercu pojednany z Bogiem. Odłóż na bok dyskusje i spekulacje, a zajmij się tym co jest sednem twojej więzi ze Stwórcą.

Uczniowie również zadawali Jezusowi pytania. Mieli jednak zupełnie inną motywację niż faryzeusze. Może nie wiedzieli jak zinterpretować wypowiedź Mistrza. Może ktoś nie rozumiał ciągłych ataków religijnej elity. Ważne, że nie zostali sami ze swoimi wątpliwościami. Nie wahaj się pytać Boga o to, co dla ciebie ważne. On odpowie bardzo precyzyjnie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *