Ewangelia na 23 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2017 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem:

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.

Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

Komentarz do Ewangelii 23 września:

Uświadom sobie, czym jest słowo Boże, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Zobacz najpierw jego działanie w historii zbawienia – jak Bóg przemawiał przez proroków. Zobacz, jak najpełniej i ostatecznie wyraził się w swoim Synu – wcielonym Słowie. Zobacz też, jak i dzisiaj działa słowo w Kościele, w którym jest przepowiadana Ewangelia.

Teraz przyjrzyj się historii słowa Bożego w twoim życiu. Zobacz okresy w swoim życiu, gdzie słowo Boże bardziej było zagłuszane przez troski, przez lęk, a gdzie wydawało owoc. Zobacz, czy w twoim sercu nie ma jeszcze miejsc zamkniętych na działanie słowa, gdzie jest skała lub chwasty…

Zastanów się, jakie jest to serce szlachetne i dobre, które daje owoc przez wytrwałość. Czyż nie jest ono przyznaniem się do tego, że rola naszego serca to chwasty i skała i tylko wytrwałe zwracanie się do ogrodnika Ojca, który wszczepia nas w swego Syna daje nam dobry owoc? Zobacz, jak ta otwartość i pokora leczy nas z zatwardziałości, gdy „patrząc, nie widzimy, a słuchając, nie rozumiemy”. Wsłuchaj się w słowa Ewangelii i jeszcze raz zobacz, jak działa Słowo w twoim życiu.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *