Ewangelia na 23 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2021 wg św. Mateusza 23, 13-22 z komentarzem:

Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada”.

Komentarz do Ewangelii na 23 sierpnia:

Jezus mówi do faryzeuszów i uczonych w piśmie, że są głupi, ślepi i obłudni. Zamiast realizować powołanie – doprowadzać ludzi do Królestwa niebieskiego – wręcz zamykają drogę. Zamykać, to uniemożliwiać dostęp do wnętrza czegoś, to uruchomić mechanizm, który coś blokuje. Adresaci reprymendy pokazują oblicze Boga nie jako Króla-Ojca zapraszającego do współpracy, ale jako króla-urzędnika. Ten specyficzny „poborca” podatków, rozlicza z realizacji zbioru przepisów i pobożnych praktyk odbieranych jako przykre obowiązki. Tymczasem Jezus usilnie wskazuje na Boga-Ojca.

Od tego jak przeżywasz religijność, zależy obraz, jaki przedstawiasz innym. Pokazujesz to, czym żyjesz. Jezus kieruje swoje słowa do ludzi bardzo religijnych. Pokazuje im jednak, że ich przeżywanie wiary jest bezowocne, karykaturalne, jeśli nie jest ona szczera. Ich aktywność religijna nie zbliża do Boga ich samych, ani tych, do których są posłani. W jaki sposób twoja religijność – modlitwa, podejmowane dzieła – czynią ci Boga bliższym?

Bóg dzieli się z synami i córkami wsparciem i radością. Przychodzi z pokrzepieniem i umocnieniem, które może dać prawdziwą wolność. Zaprasza do szczerości przed Nim i otwartości, której owocem będą pokój i radość. Do odkrywania tej relacji, dzielenia się nią z innymi. Jesteś częścią Kościoła, a więc odbiciem Boga, jego świadkiem. Jak twoja wiara wpływa na otaczających cię ludzi? Panie, daj mi wzrastać w miłości do Ciebie. Proszę, żeby moja wiara była coraz bardziej szczera, bym mógł być Twoim świadkiem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *