Ewangelia na 23 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2021 wg św. Jana 7, 37-39 z komentarzem:

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”.

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Komentarz do Ewangelii na 23 maja:

Pustynia była dla Izraelitów miejscem szczególnym w historii zbawienia. To z jednej strony symbol przejścia od niewoli do wyzwolenia. Ale to także okres próby dla wiary, nieustannych zmagań o pełne zaufanie Bożej Opatrzności. To miejsce pokus, zwątpienia, a czasem nawet odrzucenia Boga, który konsekwentnie pozostawia człowiekowi wolność wyboru. Czym dla ciebie jest pustynia, odosobnienie?

W Biblii pustynia stała się symbolem wyjątkowego spotkania człowieka z Bogiem. Człowiek ma szansę doświadczyć prawdziwego wyzwolenia tylko wtedy, gdy nabiera dystansu do swojego życia, gdy widzi jego tymczasowość i przygodność. Pustynia oczyszcza z nieuporządkowanych pragnień i budzi pragnienie samego Boga. Jezus najlepiej rozumie to pragnienie i jak nikt inny potrafi je zaspokoić. Wsłuchaj się w swoje pragnienie Boga.

Pan Bóg często zaprasza na pustynię, bo wtedy łatwiej Mu mówić do serca człowieka. Jest to wielkie pragnienie Boga i wyraz Jego miłości. Swoją miłość do nas Bóg wyraził posyłając Jezusa. Po zmartwychwstaniu zostawił nam Ducha świętego. To Jego Duch poi nas dzień po dniu, abyśmy byli zdolni odpowiedzieć na tę miłość. Źródło tej wody jest niewyczerpane. Jakie jest twoje pragnienie Ducha Świętego?

Na koniec w modlitwie zwróć się do Ducha Świętego. Proś Go, by przyszedł i ożywił twoje serce. By wyzwolenie z grzechu przez Jezusa stało się w pełni twoim udziałem. Przyjdź, Duchu Święty!

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *