Ewangelia na 23 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2019 wg św. Jana 15, 9-11 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Trwajcie w miłości mojej!

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Komentarz do Ewangelii na 23 maja:

W dzisiejszej Ewangelii fascynuje zaproszenie Jezusa do bliskości takiej, jaką On ma w relacji z Ojcem. Umiłowany przez Ojca Jezus obdarowuje cię swoją miłością i zaprasza, abyś na nią wytrwale odpowiadał. Jaka jest twoja codzienna odpowiedź na Jezusowe zaproszenie do bliskości z Nim?

Zaskakujące jest również znaczenie, jakie Jezus przypisuje zachowywaniu przykazań. Nie chodzi tu o osiąganie doskonałości, o moralny porządek czy regulację relacji międzyludzkich. Według Jezusa zachowanie przykazań pozwoli pozostawać z Nim w bliskiej relacji, nie utracić z Nim kontaktu, móc czerpać z siły Jego miłości.

Jezus obiecuje w dzisiejszym Słowie, że owocem bliskiej relacji z Nim będzie życie pełne radości. Nie będzie to radość chwilowa, ulotna, nie będzie to krótkotrwałe pocieszenie. Jezus chce nam dać pełną radość – nieprzemijającą, wieczną, trwałą. Jakie twoje pragnienia mogłyby zostać zaspokojone dzięki bliskiej relacji z Jezusem? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś w czasie dzisiejszej modlitwy. Może coś dzisiaj ciebie zainspirowało.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *