Ewangelia na 23 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2018 wg św. Marka 9, 38-40 z komentarzem:

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami»

Komentarz do Ewangelii na 23 maja:

Uczniowie Jezusa czuli się wyróżnieni. To sam Jezus ich wybrał! Chodzili cały czas razem ze swoim Mistrzem, który był wszechmocny, mądry, miłosierny. Patrzyli, jak uzdrawia, uwalnia od złych duchów, wskrzesza. A oni Mu towarzyszyli i uczyli się jak Go naśladować.

Wiadomość, że ktoś inny, w imię Jezusa, też chodzi i uzdrawia, wyrzuca złe duchy, była niepokojąca. Jak to, ktoś robi to sam, bez pytania? To jest nadużycie! Dlaczego Jezus na to pozwala? Co prawda owoce były dobre…

Dzisiaj w chrześcijaństwie jest wiele wspólnot, form, tradycji w różnych krajach, często dla nas niezrozumiałych. Ale wszędzie Jezus jest Panem, a na to Imię zgina się każde kolano człowieka wierzącego. I czy szukamy Go w ciszy, czy tańcząc i śpiewając, czy na pielgrzymce, czy w pracy, czy na ulicy, jesteśmy braćmi… Czy potrafisz docenić taką różnorodność w Kościele? Jak łatwo jest iść do ludzi, gdy On jest obok. Nie widzisz Go, ale On jest. Umacnia cię, wspiera twoje dobre zamiary. Podziękuj Mu za to.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *