Ewangelia na 23 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2019 wg św. Łukasza 1, 57-66 z komentarzem:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: „Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”.

I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Komentarz do Ewangelii na 23 grudnia:

Elżbieta nadaje synowi imię nie zważając ani na tradycję, ani na oczekiwania innych. Liczy się dla niej tylko to, co objawił wcześniej Bóg. Przyjrzyj się wydarzeniom ze swojego życia i podejmowanym decyzjom. Czyje słowo jest dla Ciebie kluczowe?

Wierność Bogu prowadzi do uzdrowienia. Zachariasz był niemy, ponieważ wcześniej nie uwierzył Słowu Boga. W momencie, gdy zgodził się na Jego plan i zaczął go realizować, został uzdrowiony. Popatrz na swoją wierność – modlitwie, dobrym dziełom, obietnicom Bożym.

Imię „Jan” oznacza „Bóg jest łaskawy”. Być może ktoś przeklął cię, nazywał złym imieniem. Może wymawiał twoje imię ze złością lub niechęcią. Dzisiaj jednak Bóg nadaje Twojemu imieniu nowy sens. Spróbuj posłuchać, jak je teraz wypowiada. Nazywa cię tak, jak zawsze chciałeś być nazywany. Wkłada w te słowa całą swoją miłość i dumę. Poproś Boga, byś potrafił przyjąć Jego miłość, Jego błogosławieństwo nad Twoim życiem. Pomódl się o wiarę w to, że Słowo Boga jest mocniejsze od każdego zła, które kiedykolwiek ciebie dotknęło.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.