Ewangelia na 23 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2017 wg św. Łukasza 1, 57-66 z komentarzem:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili.

A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Komentarz do Ewangelii 23 grudnia:

Bóg zawsze posyła przed sobą anioła, aby przygotował Mu drogę do ludzi i zwiastował im Jego przyjście. Dzisiejsza Ewangelia jednoznacznie wskazuje, kim jest anioł poprzedzający Pana, a zapowiadany przez proroka Malachiasza. Tym aniołem jest Jan. Anioł z języka greckiego oznacza „posłany”. Imię Jan ukazuje całe swe znaczenie w powiązaniu z misją i osobą ostatniego z proroków, ale i etymologicznie zawiera wielką głębię, gdyż oznacza: „Jahwe okazał miłosierdzie”. W tym przejawia się miłosierdzie Boże dla ludzkiego serca, że przychodzi On w całej swej pokorze, aby odkupić, by wyrwać z sideł grzechu i śmierci, by zapalić światłość rozpraszającą wszelkie ciemności.

Bóg nieustannie posyła swoich aniołów, także w osobie innych ludzi. Może dziś posyła ciebie? Może przychodzi ci pełnić rolę anioła pokoju, przebaczenia, miłości, nadziei, pocieszenia? Zastanów się, jakie zadanie w te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wyznaczył Bóg dla ciebie? Niech słowa Pisma Świętego przyjdą ci z pomocą.

Proś Boga, by dodał ci sił w pełnieniu zadań, które ci przeznaczył. Nie zabraknie ci Jego łaski, byleś wierzył, miał nadzieję i kochał.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *