Ewangelia na 23 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2016 wg św. Łukasza 1, 57-66 z komentarzem:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili.

A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Komentarz do Ewangelii 23 grudnia:

Elżbieta długo oczekiwała syna, żyła w poniżeniu. Brak dziecka w tamtym czasie był uznawany za brak błogosławieństwa. Jednak nie przestała ufać Bogu, że jej życie ma sens i że Bóg wie lepiej, co jest dla niej dobre. Zobacz, że Bóg spełnia pragnienia serca, chce jednak, byś mu zaufał, że Jego plan dla ciebie jest najlepszy. Jezus chce, byś oddał się w Jego ręce i byś pozwolił mu wypełnić Boży plan zbawienia.

Zobacz, jak Elżbieta i Zachariasz wbrew ówczesnej tradycji strzegą nakazu Pana, jaki został im dany przez anioła w sprawie imienia dziecka. Czy ty potrafisz, wbrew panującej opinii, bronić tego, co nakazuje Bóg?

Jan wzmacniał się Duchem! Do wzrastania i rozwoju potrzeba także pogłębienia życia duchowego. Czasem jest potrzebny wysiłek w tym kierunku, chwila zatrzymania. Możesz właśnie teraz porozmawiać z Jezusem o twojej wytrwałości. Co mógłbyś o niej powiedzieć? Jaka jest? Proś Boga, aby objawiał ci Swoją wolę na co dzień i aby dał ci siły do wypełniania natchnień, jakimi cię obdarza. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, Jezus wie, co jest dobre dla ciebie i wie, kiedy ci to dać.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *