Ewangelia na 22 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2017 wg św. Łukasza 8, 1-3 z komentarzem:

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;

Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Komentarz do Ewangelii 22 września:

Kiedy Jezus wysyłał uczniów nakazywał im, żeby nie brali pieniędzy ani innego zabezpieczenia materialnego. A jednak w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że przyjmuje On wsparcie finansowe kobiet, które „usługiwały ze swojego mienia”. Czy Ty potrafisz przyjmować dary? Czy dziękujesz za swoich darczyńców?

Wśród kobiet, uczennic Jezusa, jest wymieniona Joanna, żona zarządcy u Heroda. Nawet w otoczeniu złego człowieka, jakim był Herod – były osoby gotowe pójść za Jezusem. Chrystus nie odrzuca nikogo. Czy ty potrafisz przyjąć innych mimo, że pochodzą z innej grupy czy opcji politycznej?

Często się zdarza, że za czyimś aktywnym działaniem, stoi często ukryte, niewidoczne wsparcie innych osób – ofiara trudu, modlitwy, a także pieniędzy. Czy jesteś gotów, w miarę swoich możliwości wspierać, również materialnie, dzieła kościoła? Pójście za Jezusem to gotowość do służby. Czasem swoją pracą, modlitwą, czasem swoim mieniem.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.