Ewangelia na 22 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2022 wg św. Marka 3, 20-21 z komentarzem:

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać.

Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

Komentarz do Ewangelii na 22 stycznia

W Ewangelii słyszymy, że niektórzy ludzie postrzegali Jezusa jako człowieka szalonego. Nie ma ani chwili dla siebie. Brakuje Mu czasu nawet na to, żeby się spokojnie posilić. Wszystko co robi, wypływa z Jego szalonej miłości do ludzi. W jaki sposób ty dysponujesz swoim czasem? Kiedy ostatnio zrezygnowałeś z swoich planów na rzecz drugiego człowieka?

Bóg w tak niezwykły sposób ukochał świat, że posłał swojego własnego Syna, aby umarł za nas. Ta nieskończona i nieodwzajemniona miłość Boga przerasta każdego z nas. Czy to nie jest przekroczenie granicy zdrowego rozsądku? W szaleństwie Bożej miłości kryje się nadzieja zbawienia dla każdego człowieka. Jak mógłbyś odpowiedzieć na tę miłość?

W dzisiejszej Ewangelii uderzają słowa krewnych Jezusa, którzy przyszli, aby Go powstrzymać. Nie rozumieli Jego misji, nie doświadczyli w swoim sercu ogromu Jego szaleńczej miłości. A jak jest w twoim życiu? Czy próbujesz stawiać granice Bogu w miłowaniu ciebie? Poproś Jezusa o większą miłość do Niego, abyś więcej szedł w Jego ślady i lepiej Mu służył, niezależnie od tego, co mówią ludzie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *