Ewangelia na 22 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2021 wg św. Marka 3, 13-19 z komentarzem:

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego

i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Komentarz do Ewangelii na 22 stycznia:

Gdy Jezus wzywa uczniów, aby przyszli do Niego, wzywa tych, których zna. Zawołał ich, aby przyszli do Niego, ponieważ tak zechciał. Nie ogłasza im wcześniej, że będzie teraz wybierał swoich Apostołów, ale zaprasza ich na spotkanie, tak, żeby żaden nie zabiegał o względy u Niego. Idą do Jezusa, nie oczekując niczego.

Uczniowie wybrani przez Jezusa na Apostołów będą posłani przez Niego do głoszenia nauki i wypędzania złych duchów. Z takimi zadaniami najczęściej kojarzą nam się w kościele Apostołowie. Jednak cel, dla którego w pierwszej kolejności Jezus powołał Dwunastu, jest inny. Święty Marek pisze: „ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli”. Przed czynieniem cudów postawiona zostaje jako ważniejsza obecność przy Panu.

Wezwanych Dwunastu bardzo różni się między sobą. Jednemu Jezus nadaje nowe imię, innym znów przydomek. Każdy z nich jest inny, każdy ma też swoją własną historię życia. Przypominają nas – ludzi, którzy w dzisiejszych czasach towarzyszą Jezusowi. Każdy ma swój bagaż doświadczeń, a jednak bez względu na jego zawartość Jezus pragnie mieć nas przy sobie. Nie zastanawiaj się, jak odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Daj sobie czas, aby posiedzieć z Nim trochę, by Mu potowarzyszyć. Pozwól, aby ucichły wszelkie oczekiwania wobec Niego, złe wspomnienia, abyś usłyszał głos Jezusa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

2 komentarze do wpisu: Ewangelia na 22 stycznia 2021 z komentarzem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *