Ewangelia na 22 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.08.2017 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarz do Ewangelii 22 sierpnia:

W dzisiejszej Ewangelii Maryja daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Czy ty także jesteś gotowy oddać Panu Bogu całe swoje życie? Dom, rodzinę, pracę, rzeczy materialne, plany na swoje życie. Czy jesteś gotów zaufać Mu w takim stopniu?

Maryja również się bała, ale pomimo lęku o to, co przyniesie jej przyszłość, odpowiedziała „tak”. Czy oddajesz Panu Bogu swój lęk, troskę o najbliższych, o finanse, o swoją przyszłość? Czy pozwalasz Mu działać w twoim życiu? Czy wolisz robić wszystko tak, jak sam zaplanowałeś?

Maryja z ufnością przyjęła to, co Pan Bóg dla niej przygotował. Powierzając się Bogu, dostała życie pełne łaski. Czy ufasz Bogu w Jego prowadzenie, w to, że zatroszczy się o twój dom, rodzinę, życie, sprawy codzienne, materialne? Czy jesteś gotowy rozpocząć dialog z Bogiem i słuchać Jego głosu? Jak wygląda twoje zaufanie w Boże prowadzenie?  Podziękuj Maryi za Jej serce pełne ufności, za słowa „niech Mi się stanie według Twego słowa”. Niech twoje serce będzie otwarte na poruszenia Ducha Świętego. Pozwól, aby On cię dzisiaj prowadził.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *