Ewangelia na 22 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2021 wg św. Jana 21, 20-25 z komentarzem:

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Komentarz do Ewangelii na 22 maja:

Wiele fragmentów Ewangelii jest świadectwem rywalizacji między uczniami. Waśni nie kończą spotkania ze Zmartwychwstałym. Nie znikają również cudownie po zesłaniu Ducha Świętego. Już samo to ukazuje nam, że Jezus nie chce ludzi o nieskazitelnym życiorysie, lecz o silnej wierze, gorącym sercu i zapale do głoszenia Królestwa. Z kim ostatnio rywalizowałeś? Jak to wpłynęło na waszą relację?

Jak w każdej grupie, tak i pośród uczniów relacje nie są jednakowe. Piotr był niekwestionowanym liderem grupy, który jednak zaparł się Mistrza. Jan natomiast był „najbardziej umiłowanym uczniem”, który nie otrzymał „kluczy” pierwszeństwa w Kościele. Nie jest powiedziane, które cechy zasługują na większą pochwałę. Pewne jest to, że Jezus pragnął każdego z apostołów. Jak myślisz, jakie miejsce w Kościele Pan Bóg przeznaczył dla ciebie?

Jak wiele istnieje ludzi, temperamentów i typów pobożności, tak wiele jest dróg prowadzących do zbawienia. Jezus ceni i kocha każdego z nas, mimo że porównujemy się i zazdrościmy innym. Zastanów się, które z twoich darów mogłyby się przydać w budowaniu twojej wspólnoty, parafii czy Kościoła? Przez wstawiennictwo św. Jana apostoła proś Jezusa o dar większego przylgnięcia do Niego, o doskonalszą miłość i wiarę, która pozwala nawet na oglądanie Boga twarzą w twarz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *