Ewangelia na 22 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.12.2023 wg św. Łukasza 1,46-56 z komentarzem:

W owym czasie Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Komentarz do Ewangelii na 22 grudnia:

Kiedy serce doświadcza zachwytu, trudno powstrzymać wewnętrzną euforię. Naturalnie rodzi się wtedy chęć, by podzielić się nią z innymi. Cud macierzyństwa, jaki otrzymała od Boga Maryja, wywołał w niej niesamowite doświadczenie podziwu. O tym co przeżywała, mówi Jej wypowiedź pełna wdzięczności, ufności i uwielbienia. Kiedy ostatnio coś zachwyciło cię tak, że chciałeś się tym podzielić?

Bóg wybrał Maryję do szczególnej misji. Miała zostać matką Syna Bożego. A poprzez przyjęcie posłannictwa anioła, miała stać się także matką każdego z nas. Każdy z nas jak Maryja, jest przez Boga wybrany i zaproszony do określonej misji. Do kogo dzisiaj Bóg posyła ciebie jako posłańca?

Żeby odpowiedzieć na miłość i dobroć Boga, najpierw potrzebujemy ją sami przyjąć, tak jak Maryja Jezusa. Ona przyjęła Słowo, które stało się Ciałem, kołysała je w sercu, przeżywała i napełniała się Nim. Przyjęcie łaski uzdolniło ją do zachwytu i wyjścia do innych. Zobacz, jak wygląda twoje przyjmowanie Bożej miłości i dobroci?  Spróbuj na koniec tej modlitwy stanąć razem z Maryją przed Bogiem Ojcem i powierzyć Mu to wszystko, co zrodziło się podczas tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *