Ewangelia na 22 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.12.2021 wg św. Łukasza 1, 46-56 z komentarzem:

W owym czasie Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Komentarz do Ewangelii na 22 grudnia

Wyobraź sobie Maryję wychwalającą Boga. Ma radość wypisaną na twarzy i dającą się słyszeć w tonie głosu. Przypomnij sobie widok osoby niesamowicie szczęśliwej. Jej uśmiech, błyszczące oczy, pełen życia ton głosu. Pamiętasz taką chwilę?

Maryja spotkała Boga karmiącego głodnych. Może właśnie odczuwasz w swoim życiu jakiś głód. Może to być głód głębokich relacji, lepszych warunków pracy, większej zaradności w pędzącym świecie albo „dziecięcej” radości. Jaki głód odczuwasz? Czego ci brakuje?

Maryja nie przeżywa swojej radości sama. Towarzyszy jej krewna – Elżbieta. Niezależnie od tego, czy w tym momencie więcej w tobie radości, czy problemów dnia codziennego, Bóg zaprasza cię do spotkania z kimś bliskim. Może jest ktoś, do kogo warto się w najbliższym czasie odezwać? Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym, „co w Tobie siedzi”. Opowiedz Mu o swoich bólach i radościach. Także po skończeniu tej modlitwy On chce ci towarzyszyć w życiu. Okazywać moc Swego ramienia w twojej codzienności.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *