Ewangelia na 21 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.01.2018 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem:

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.

Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii 21 stycznia:

Zwróć uwagę na dwa aspekty tej Ewangelii. Z jednej strony Jan, kuzyn Jezusa, Jego przyjaciel, zostaje aresztowany. Z drugiej strony Jezus powołuje nowych uczniów – Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana. Informacja o uwięzieniu Jana musiała wzbudzić w Jezusie wielkie emocje. Jednak nie dał im nad sobą zawładnąć, nie pozwolił sobie na załamanie. Kontynuował wypełnianie Słowa danego Ojcu.

Wydaje się, że ta smutna wieść miała wręcz odwrotny rezultat. Jezus jakby z jeszcze większym efektem działa i naucza. W tak krótkim czasie ze skutkiem powołał aż czterech nowych uczniów. Zastanów się, czy i Twoje porażki są dla ciebie tak dużą motywacją?

Wróć do swojego obrazu z początku modlitwy. Wierząc, że i Twoje odpychające sytuacje mogą przynieść efektowne skutki, proś Jezusa o cierpliwość i o to, by to On cię w nich prowadził.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *