Ewangelia na 21 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.08.2020 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem:

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Komentarz do Ewangelii na 21 sierpnia:

Przykazanie miłości byłoby niewykonalne, gdyby nie to, że Bóg pierwszy umiłował człowieka. To On jest źródłem miłości, On do niej uzdalnia. Miłość Boga to łaska, która wymaga jedynie twojego oddania i wierności. Jak wygląda twoja wierność Bogu w ciągu całego dnia? Jak często wracasz do Niego myślami, szukasz Jego obecności?

Miłość do Boga rodzi miłość do człowieka. Serce, które kocha Boga, nie może nie kochać ludzi. Jak wygląda twoja miłość do bliźnich? Czy starasz się służyć Bogu, dostrzegając Go w każdym napotkanym człowieku?

Bóg zna twoje serce, wszystkie twoje myśli i pragnienia. Dając ci przykazanie miłości wskazał kierunek, który jest dla ciebie najlepszy, prowadzi cię do komunii z Bogiem i ludźmi, do szczęścia i do zbawienia. Zastanów się, jaki krok możesz dzisiaj uczynić, choćby nawet niewielki, aby pójść nieco dalej tą drogą. Na koniec zastanów się nad tym, co przyniosła modlitwa, nad tym co dla ciebie trudne, ale też tym co niesie nadzieję i radość. Poproś Ducha Świętego o potrzebną ci dzisiaj łaskę.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *