Ewangelia na 21 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.08.2018 wg św. Mateusza 19, 23-30 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela.

I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Komentarz do Ewangelii na 21 sierpnia:

W usłyszanym przed chwilą tekście Ewangelii wybrzmiewa pełne niepokoju pytanie uczniów o to, kto może się zbawić. Są oni przerażeni, gdyż wymagania stawiane przez Jezusa jawią się im jako coś nieosiągalnego. Czy tobie też czasem zdaje się, że Jezus żąda od ciebie zbyt wiele?

Odkąd Bóg wkroczył w twoje życie, zapewne nic nie jest w nim jak dawniej. Chrystus domaga się, byś postawił Go w centrum swojego życia, by nic nie było dla ciebie ważniejsze niż On. Opuszczenie ojca, matki, pola i domu nie musi oznaczać fizycznego porzucenia wszystkiego, co ci bliskie. Chodzi raczej o umiejętność „oderwania się”, o świadomość, że tu na ziemi nic nie jest nam dane raz na zawsze.

To normalne, że radykalizm wezwania Boga budzi w tobie lęk i opór. Że twoje „ja” broni się przed oddaniem Bogu inicjatywy. Że czasem wolałbyś żyć jak dawniej. A jednak zaproszenie, by oddać Mu wszystko, nie ustanie. Bóg będzie je ponawiał do skutku. Jeśli czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, by naprawdę postawić Boga w centrum swojego życia i by oddać Mu wszystko, módl się dziś o tę gotowość. Już samo pragnienie jest krokiem we właściwym kierunku.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *