Ewangelia na 21 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.08.2017 wg św. Mateusza 19, 16-22 z komentarzem:

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».

Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»

Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Komentarz do Ewangelii 21 sierpnia:

„Dlaczego mnie pytasz o dobro?” – pyta Jezus młodzieńca. A jak często ty zadajesz pytania Bogu na modlitwie? Młodzieniec nie bał się zadawać odważnych pytań. Wiedział, do kogo ma się zwrócić, bo nie chciał być tylko „dobrym” człowiekiem. Wypełniasz przykazania, chodzisz co niedzielę do kościoła, spowiadasz się w miarę regularnie i przyjmujesz komunię świętą. Czy potrzebujesz czegoś więcej? Przecież to i tak dużo, a na pewno dużo więcej niż robią pozostali!

Chrześcijaństwo to nie wiara polegająca na wypełnianiu zasad i wpasowywaniu się w normy. To przede wszystkim naśladowanie Jezusa, aby być podobnym do Niego. To bycie uczniem, który ciągle jest gotowy oddawać swoje życie i wypełniać przykazanie miłości. Jeśli naprawdę jest w tobie pragnienie zbawienia, to najlepszym sposobem na pytanie: Jak mam się zbawić?, jest odwrócenie swoich oczu od siebie. Nie patrz, jak jesteś już dobry, ale raczej patrz na Jezusa i zobacz, ile ci jeszcze brakuje, by stać się podobnym do Niego.

Młodzieniec miał odwagę pytać o doskonałość, jednak odszedł smutny. Czy jest w tobie gotowość do zmiany, do podążania za Jezusem, czy wystarczy ci bycie dobrym człowiekiem?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *