Ewangelia na 21 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2023 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem:

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Komentarz do Ewangelii na 21 maja:

Jezus posyła uczniów do wszystkich ludzi. Mają kontynuować Jego misję, udzielać chrztu, nauczać tego, czego nauczyli się od Niego. To nie jest proste zadanie. Uczniowie sami muszą jeszcze dużo zrozumieć, przeżyć… A potem przekazać swoją misję potomnym. Czy czujesz, że ty też jesteś powołany do głoszenia Dobrej Nowiny?

Na świecie jest coraz więcej ludzi. Trudno jest trafić do wszystkich, zwłaszcza że wielu wcale nie chce, aby ich pouczać, są nieufni, pogubieni, o wszystkie swoje grzechy obwiniają innych. Świat nie jest w stanie rozwiać naszych wątpliwości, naszego rozdarcia, naszych zafałszowanych obrazów Boga. Skutecznie odciąga nas od spraw duchowych. Jak mógłbyś pomóc innemu człowiekowi odnaleźć Boga?

Wszyscy wierzący w Chrystusa tworzą Kościół ‒ są wspólnotą ludzi kochających bliźnich tak jak On nas umiłował. Kochających, a nie osądzających. Miłujących nieprzyjaciół. Mamy świadomość, że to trudne, a w przypadku wielkich krzywd „po ludzku” niewykonalne, ale wierzymy, że z Jezusem jest to możliwe. Czy jest w twoim życiu osoba, z którą nie jesteś pojednany? Czy chcesz poprosić Jezusa o pomoc i zdolność przebaczenia? Jezu, mój Królu, spraw, abym nie wątpił, że Ty, Bóg, jesteś ze mną aż do skończenia świata. Udziel mi swej łaski, a to mi wystarczy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *