Ewangelia na 21 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.07.2021 wg św. Mateusza 13, 1-9 z komentarzem:

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.

Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.

Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

Komentarz do Ewangelii na 21 lipca:

Różne rodzaje gleby, podłoża ukazują naszą wewnętrzną złożoność. Jest w nas wiele obszarów, które chłoną Słowo Boga. Są też jednak inne, tak jałowe, że nie pozwalają na wydanie jakichkolwiek plonów. Spójrz na siebie jak na obszar złożony z różnych rodzajów gleb. Jak wyglądają i gdzie znajdują się te urodzajne obszary ciebie?

Krajobraz jest zróżnicowany. Podobnie w nas obok urodzajnych są również obszary nieurodzajne. Są to miejsca skaliste, zadeptane czy pełne chwastów. Wydaje się, że lepiej je pominąć, nie zwracać na nie uwagi. Są jednak częścią krajobrazu. W tobie prawdopodobnie też znajdują się takie miejsca. Bóg je zna i o nich nie zapomina, ponieważ są częścią ciebie. Są ważne. Spróbuj je dostrzec i nazwać.

Nazwanie nieurodzajnych gleb oraz akceptacja tego, że są częścią krajobrazu, jest ważnym krokiem. To postawa, która pozwala na przyjęcie łaski. Działanie łaski Bożej można bowiem porównać do deszczu, który spulchnia i użyźnia glebę. Wybierz więc ten obszar ciebie, który szczególnie teraz potrzebuje deszczu. Co jeszcze możesz zrobić, aby stał się on miejscem wzrostu? Panie, pomóż mi dostrzegać i akceptować mój wewnętrzny krajobraz. Niech Twoja łaska wraz z moim działaniem sprawią, że życie zakwitnie wszędzie tam, gdzie go jeszcze nie ma.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *