Ewangelia na 21 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.04.2018 wg św. Jana 6, 55. 60-69 z komentarzem:

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?

To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca».

Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Komentarz do Ewangelii na 21 kwietnia:

Jezus mówi wyraźnie, że Jego Ciało i Krew to prawdziwy pokarm i napój. To źródło Jego więzi z nami. Wymiernym znakiem tej więzi jest Eucharystia. To podczas Eucharystii doświadczamy Boga najbliżej jak tylko można. Bóg dzieli się z nami darem nieśmiertelności. Czy pragniesz pokarmu, który zapewnia ci nieśmiertelność?

Uczniowie skarżyli się, że trudna jest mowa Chrystusa. Próbowali racjonalnie wytłumaczyć sobie to, co mówił do nich Pan. A Jezus odwołuje się do wiary. Tylko dzięki wierze można doświadczyć tajemnicy Jego Ciała i Krwi. To żywa wiara pozwala na działanie tej tajemnicy w człowieku. Czy masz w sobie taką wiarę?

„Ty masz słowa życia wiecznego” mówią w końcu Apostołowie. Dlatego pozostaną z Jezusem! Życie wieczne, które jest nieprzerwanie związane z osobą Jezusa, to jedyne życie, które ma prawdziwy sens. Czy twoja wiara w życie wieczne wzmacnia się zarówno podczas trudnych, jak i radosnych doświadczeń? Proś o wzmocnienie pragnienia bycia z Jezusem i przyjmij od Niego dar życia wiecznego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *