Ewangelia na 21 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.06.2018 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień»

Komentarz do Ewangelii na 21 czerwca:

Jezus często odchodził na miejsce samotne, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. Uczniowie widzieli, jak było to dla Niego ważne, skoro potrafił całą noc spędzić na modlitwie. Dlatego chcieli, aby Jezus ich też nauczył, jak mają się zwracać do Boga.

Nie chodzi o to, aby wiele mówić. Jezus wyjaśnia, że Ojciec wie, czego potrzeba Jego dzieciom. Dlatego w spotkaniu z Bogiem tak ważna jest postawa pełna prostoty, wdzięczności i serdeczności. Mamy przychodzić do Boga jak dzieci do swego taty i mówić z ufnością „Tatusiu”!

W tej modlitwie prosimy dobrego Ojca, aby nadeszło Jego królowanie i pełniona była Jego wola. A to oznacza, aby tu na ziemi było więcej miłości, radości, pokoju i szczęścia. Prosimy też o chleb powszedni, a więc o to, co jest nam niezbędne do godnego życia. Prosimy Ojca o zdolność przebaczania, o umocnienie w walce z pokusami i wyzwolenie od złego. To dobrze, że Jezus nauczył nas, jak mamy się zwracać do naszego Ojca i o co mamy Go prosić. Już nie możemy mieć wymówki, że nie potrafimy…

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *