Ewangelia na 20 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.01.2021 wg św. Marka 3, 1-6 z komentarzem:

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi.

Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? ” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Komentarz do Ewangelii na 20 stycznia:

Człowiek z uschłą ręką to kaleka. Jego los był trudniejszy niż dzisiejszych niepełnosprawnych: nie istniała wtedy pomoc społeczna, zasiłki. Był on właściwie skazany na żebranie. Mimo to Jezus zauważył go stojącego samotnie w tłumie. On zauważa każdego człowieka. Również ciebie, razem z twoimi problemami i trudnościami. Czy dzisiaj coś sprawia, że czujesz się kaleką i musisz żebrać?

“Czy w szabat wolno uczynić coś dobrego czy coś złego?”, pyta Jezus. Bywają sytuacje, w których próbujemy jakimiś przepisami czy prawem usprawiedliwić rezygnację z czynienia dobra. Zapominamy, że żadne prawo i żadne przepisy nie stoją ponad prawem miłości. Zastanów się, czy i ty nie szukasz czasami wymówek od służenia i pomocy potrzebującym wokół ciebie?

Jezus powiedział: „Wyciągnij rękę”, a chory wyciągnął ją i stała się zdrowa. Wystarczyło jedno słowo Jezusa. Nikt z nas nie ma takiej mocy, ale Jezus jej od nas nie oczekuje. Wystarczy Mu, że tak jak On zauważymy człowieka potrzebującego pomocy i zrobimy tyle, ile możemy. Pomyśl o ludziach z twojego otoczenia. Może jest obok ktoś, kto cię potrzebuje? Na koniec uświadom sobie, co cię szczególnie poruszyło w czasie tej modlitwy. Możesz poprosić Jezusa o łaskę naśladowania Go w Jego gotowości czynienia dobra.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *