Ewangelia na 20 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.08.2023 wg św. Mateusza 15,21-28 z komentarzem:

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Komentarz do Ewangelii na 20 sierpnia:

Wiara kobiety kananejskiej jest wielka i gorąca. Przyznaje to sam Jezus, gdy udziela jej pochwały. Jest głęboko przekonana, że Jezus jest tym, który może pomóc jej córce, wierzy w Jego boską władzę, dlatego trzykrotnie nazywa Go Panem. Czy kiedy przychodzisz na modlitwę, pamiętasz, że spotykasz się z wszechmogącym Bogiem? Ile wiary dostrzegasz w swoim sercu, gdy przychodzisz, aby porozmawiać z Bogiem o tym, czego pragniesz?

Kobieta kananejska wykazuje godną podziwu pokorę. Można by się spodziewać, że po odmowie Jezusa uniesie się dumą i obrazi. Tymczasem ona nie ustaje w swoim proszeniu i zabieganiu o to, by Jezus jej pomógł. Jak reagujesz, gdy Bóg nie spełnia twoich próśb? Jak takie wydarzenia wpływają na twoją relację z Nim?

Od kobiety kananejskiej możemy nauczyć się postawy człowieka, który zwraca się do Boga z modlitwą prośby. Zastanów się nad tym, jak chcesz, aby przebiegała twoja modlitwa w przedstawianiu Bogu próśb. Jezu, proszę Cię o to, abyś tak kształtował moje serce, bym w modlitwie prośby potrafił spotkać się z Tobą i lepiej Cię poznawał. Proszę Cię o łaskę serca wiernego, wytrwałego i pokornego, które pragnie w sposób czysty działać na większą Twoją chwałę.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *