Ewangelia na 20 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.08.2021 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem:

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Komentarz do Ewangelii na 20 sierpnia:

Jezus, odpowiadając na pytanie o największe przykazanie, wskazuje na miłość. Mówi do słuchaczy: kochaj! Miłością autentyczną, całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Kochaj Boga, kochaj ludzi i kochaj siebie. Prosty przekaz, jasny drogowskaz. Jednak jak trudny niekiedy do wykonania. Usłysz teraz jeszcze raz, jak Jezus mówi do ciebie: kochaj. Niech te słowa wybrzmią w twoich uszach i twoim sercu.

Przypomnij sobie sytuacje, kiedy w twoim życiu zwyciężyła miłość. Pomyśl o osobach dla ciebie najważniejszych, najbliższych. Jak wyraża się twoja miłość do nich? Na ile doznajesz takich odczuć, takiego przekonania, że pięknie jest tak żyć, że zawsze można więcej, bardziej, mocniej kochać Boga, bliźniego, siebie…

Popatrz teraz na osoby, których wciąż nie potrafisz kochać. Relacje, które są dla ciebie trudne, pełne zranień. Jak myślisz, co możesz zrobić, jakie decyzje lub działania podjąć, żeby dostrzec ich piękno i wartość. Słuchając jeszcze raz słów Jezusa, możesz pytać Go o to. Poproś Pana, aby pomógł ci odkrywać tajemnicę miłości w swoim życiu i podążać za nią.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *