Ewangelia na 20 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2024 (J 8,31-42) z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”. Rzekli do Niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 20 marca:

Jezusa zaznacza, że trwanie w prawdzie prowadzi do wolności. Żydzi, którzy uwierzyli, skupili się jedynie na jej zewnętrznym wymiarze. Rzeczywistość, w którą Jezus ich wprowadza, jest dla nich trudna do przyjęcia. Wolność, którą proponuje Jezus, opiera się na miłości i zaufaniu, że Bóg jest, idzie zawsze obok nas i nigdy nas nie pozostawi. Jak ty doświadczasz wolności w swoim życiu?

Żydzi byli gotowi zabić Jezusa, ponieważ Jego nauka nie była zgodna z ich oczekiwaniami. On zawsze przedstawia prawdę o człowieku, która może sprawić, że człowiek będzie chciał zmienić siebie lub coś w swoim życiu. Co możesz powiedzieć o twojej otwartości na prawdę, którą Jezus ci przekazuje?

Porozmawiaj z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co się wydarzyło w czasie tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *