Ewangelia na 20 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.07.2021 wg św. Mateusza 12, 46-50 z komentarzem:

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać.

Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Komentarz do Ewangelii na 20 lipca:

Jezus mówi ci, że najbliższy jest Mu ten, kto pełni wolę Jego Ojca. Ten, kto stawia Boga na pierwszym miejscu. Pokazuje także, jak bardzo ważne jest dla Niego, aby być blisko człowieka, być blisko ciebie. Po co? By ciężar relacji między Bogiem a stworzeniem nie spoczywał na człowieku. Zastanów się, jakie cechy nadałbyś swojej relacji z Bogiem.

Jezus także ciebie zaprasza do podjęcia Bożych wyzwań. Pełnić wolę Boga, to kochać na wzór Jezusa. Tak jak potrafimy najbardziej. Czasem jest bardzo trudno zdobyć się na miłość, która wyraża się w działaniu. Pozwól sobie teraz na moment refleksji, jak obecność Jezusa wpływa na to, jak kochasz innych.

Porozmawiaj serdecznie z Jezusem o tym, co rozeznajesz w twoim życiu jako wolę Bożą. O konkrecie, jaki chętnie przyjmujesz oraz o tym, czego nie potrafisz przyjąć. Powierz mu siebie, pamiętając, że On chce być blisko ciebie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *