Ewangelia na 20 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.04.2022 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem:

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.

Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”

I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Komentarz do Ewangelii na 20 kwietnia

Idziemy przez życie własną drogą, zwykle zajęci swoimi sprawami, rozmyślając o tym, co nas spotkało albo co nas czeka. Szczególnie wówczas jesteśmy pochłonięci chmarą myśli, gdy „spodziewaliśmy się” czegoś innego niż tego, co jest. I często trudno jest uświadomić sobie, że Jezus idzie tuż obok, że nie jesteśmy sami. Spróbuj po chwili refleksji dokończyć zdanie: O czym w twojej obecnej sytuacji możesz powiedzieć: „Jezus chyba na pewno mi w tym towarzyszy, bo…”?

Jezus towarzyszy nam w różny sposób: przez wydarzenia, spotykane osoby, czasem informują nas o tym poruszenia, które przeżywamy. To wszystko mogą być znaki Jego obecności, którymi próbuje coś nam wyjaśnić, zwrócić na coś uwagę. Uczniowie przez długi czas przebywali z Nim, a poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. To był dla nich znak rozpoznawczy. Jezus przez łamanie chleba karmił tłumy, dzielił go między uczniów na Ostatniej Wieczerzy. Co dla ciebie może być takim znakiem obecności Jezusa w twoim życiu? Na co może ci ten znak wskazywać?

Dzielenie chleba jest symbolem rzeczywistego dzielenia się przez Jezusa sobą, swoim Ciałem. Dokonuje się to podczas każdej Eucharystii. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zobacz uczniów wracających w pośpiechu do Jerozolimy, żeby opowiedzieć, kogo spotkali. Wierząc, że Jezus jest przy tobie, pomyśl, do kogo razem z Nim ty możesz teraz pójść, komu możesz dać część siebie, a więc swój czas, swoją uwagę, swoją pomoc. Na koniec pomódl się o łaskę otwartości na nieustanną obecność Jezusa przy tobie i umiejętność dostrzegania znaków, którymi do ciebie przemawia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *