Ewangelia na 2 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2021 wg św. Jana 1, 19-28 z komentarzem:

Takie jest świadectwo Jana.

Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”

Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Komentarz do Ewangelii na 2 stycznia:

Święty Jan jest głosem Bożym, ogłasza to, co zleca mu Bóg. Jan doskonale wypełnia wolę Bożą. Głosi Słowo Boże i chrzci, wskazując na Jezusa. Tak wygląda konkretna misja prawdziwego proroka: ogłaszać dzieła Boże, wypełniać je i wskazywać na osobę Jezusa – nie na siebie. Jan idzie za tym, do czego został zaproszony przez Boga. A do jakiej misji ciebie zaprasza Pan? Co robisz z tym zaproszeniem?

Święty Jan chrzci wodą, robi to, co jest osiągalne w jego sytuacji życiowej i czasie, w którym jest. Tylko tyle i aż tyle. Dzieło Boże zostanie wypełnione przez Jezusa, który przyniesie Ducha Świętego. Jan po prostu robi to, co ma do zrobienia, a resztę pozostawia Bogu.

Jaką postawę ty przyjmujesz w swoim życiu? Czy robisz to, do czego jesteś zaproszony, na tyle na ile możesz, a resztę zostawiasz Bogu? A może te proporcje przedstawiają się inaczej? Proś Pana, by pouczył cię i przypomniał, do czego cię zaprasza i jak należy to wypełnić. Na koniec pomódl się modlitwą Ojcze Nasz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *