Ewangelia na 2 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2021 wg św. Mateusza 14, 13-21 z komentarzem:

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!” Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście Mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.

Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Komentarz do Ewangelii na 2 sierpnia:

Wyobraź sobie wieczór, tłum ludzi, uczniów i Jezusa. Tłumy głodnych i zmęczonych ludzi są wciąż z Panem. Ty także tam jesteś. Popatrz na bezradność uczniów i na spokój Nauczyciela. Jezus pragnie nakarmić wszystkich, także ciebie. Jakiego pokarmu najbardziej dziś potrzebujesz?

Posłuchaj rozmowy uczniów z Jezusem, ich zdziwienia, gdy słyszą: „Wy dajcie im jeść”. Liczą chleby i ryby, które mają. Są skupieni na sobie. Nie potrafią poprosić Jezusa o pomoc. Przypomnij sobie swoją bezradność, gdy nie widząc rozwiązania, traciłeś głowę w trudnej sytuacji. Czy szukałeś wówczas pomocy u Jezusa?

Wpatruj się razem z uczniami w scenę rozmnożenia chleba. Jezus bierze chleby i ryby i modli się do Ojca. Wszystkim wystarcza jedzenia. Ludzie jedzą do syta, są pełni radości i zachwyceni Jezusem. Wsłuchując się raz jeszcze w słowa Ewangelii, pomyśl, że cudowne działanie Jezusa nie zakończyło się. Nadal działa On z mocą. Chce także działać w twoim życiu. W rozmowie końcowej podziękuj Jezusowi za ten czas modlitwy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *