Ewangelia na 2 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.06.2022 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii na 2 czerwca

Ten fragment Ewangelii jest nazywany „Modlitwą Arcykapłańską Chrystusa”. Jej motywem przewodnim jest jedność. Nie ma piękniejszego świadectwa miłości w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie, Kościele niż wzajemne zrozumienie i wspólny cel. Tym, co ma nas jednoczyć, jest wiara w Jezusa. Jej treścią jest relacja Ojca do Syna, ich miłość do ludzi i odkupienie, jakie przynosi nam Chrystus. Kiedy ostatnio starałeś się o wzajemne zrozumienie w swoim środowisku?

Modlitwa Jezusa nie ogranicza się tylko do ludzi obecnych w Wieczerniku. On modli się także za tych, którzy uwierzą w Niego w przyszłości – za Kościół, za nas. Cała mądrość Ewangelii, przejęta od Żydów tradycja Starego Testamentu oraz świadectwa Apostołów byłyby niewiarygodne bez widzialnej jedności wierzących w Jezusa. W jaki sposób ty starasz się o tę jedność?

Pokój i jedność są tym, czego zawsze brakuje światu. Jest on ciągle podzielony przez konflikty, wojny i ludzkie cierpienie. Ci, którzy świadczą nie tylko słowem, ale i czynem, którzy przynoszą ulgę, pocieszenie, solidarność, są niezaprzeczalnym znakiem działania Bożej łaski w świecie. Czy możesz określić siebie jako kogoś, kto przynosi pokój w swoim otoczeniu? Jezus wie, że sami z siebie niewiele możemy. Bliżej nam do egoizmu niż braterstwa, podziału niż zgody, szukania korzyści niż bezinteresowności. Proś Jezusa, aby pomagał ci przezwyciężać to wszystko, co skupia cię wyłącznie na sobie i własnym dobru.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *