Ewangelia na 19 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2022 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów:

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”.

Komentarz do Ewangelii na 19 września

Jezus mówi do słuchających Go tłumów słowa pozornie oczywiste: nie ma sensu robić czegoś, czego przeznaczeniem jest upowszechnienie, i ukrywać to przed innymi. Ktoś, kto odnajduje światło w ciemności, jest przez Jezusa powołany do dzielenia się nim z innymi, bo również go potrzebują. Co robisz w swoim życiu ze światłem, które otrzymałeś?

Bóg pozwala człowiekowi zbliżyć się do siebie, daje mu dar wiary i poznania, którego nie powinno się hamować. Jeśli poznałeś Jezusa i wierzysz w Niego, ale doświadczenie Boga uważasz za ściśle prywatną sprawę i z nikim się nim nie podzielisz, to może się zdarzyć, że ktoś, komu mógłbyś je przekazać, nie dowie się o nim i nie przekaże go innemu potrzebującemu.

Bóg zaprasza człowieka do współpracy w głoszeniu Słowa czynami. Nie pozostawia jednak człowieka bez pomocy; wyposaża go w narzędzia i daje mu rozmaite możliwości umocnienia w głoszeniu miłosierdzia Bożego poprzez sakramenty, modlitwę, rachunek sumienia, medytację i kontemplację. Jak korzystasz z tego, co daje Bóg, aby pomóc ci w twojej misji? Prośmy Jezusa o pomoc i światło wiedzy, aby pokazać innym miłosierdzie Boga.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.