Ewangelia na 19 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2020 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem:

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”.

To mówiąc, wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: „Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, «aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli». Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.

Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości”.

Komentarz do Ewangelii na 19 września:

Wiele osób przychodziło słuchać nauczania Jezusa. Pewnie każda z nich miała do tego własny powód. Podobnie każdy z nas z różnych przyczyn słucha, przyjmuje lub nie przyjmuje Jego słów. Spróbuj nazwać swoje motywacje i zastanów się, na ile są słuszne.

Często to, co słyszymy o Bogu, nie jest dla nas od razu jasne. Uczniowie, którzy tak długo przebywali blisko Jezusa, także nie rozumieli wszystkich Jego słów. Nie bali się jednak pytać wprost o to, co było dla nich trudne i nieoczywiste. Niełatwo jest dostrzec w życiu to, co nas przybliża lub oddala od Boga, gdy nie staramy się Go coraz lepiej poznawać. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Bogiem na trudne dla ciebie tematy?

Jezus dokładnie wyjaśnia uczniom znaczenie kolejnych obrazów w przypowieściach. Niekoniecznie muszą się one odnosić do całego naszego życia. Możliwe, że odnajdziesz różne elementy przypowieści w różnych aspektach swojego życia albo na jego różnych etapach. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na te obrazy wschodzącego ziarna, które wywołują w twoim sercu szczególne poruszenie. Na koniec porozmawiaj szczerze z Bogiem o uczuciach, które zrodziły się w twoim sercu podczas modlitwy. Możesz Mu także podziękować za każdy moment swojego życia, kiedy czułeś, że wzrastasz i wydajesz plon.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *