Ewangelia na 19 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.10.2017 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Komentarz do Ewangelii 19 października:

To, co zrobił Jezus, zostało odebrane jako prowokacja. Oto faryzeusz zaprasza Jezusa na wspólny posiłek. Jezus od razu zajmuje miejsce przy stole, nie umywszy wpierw rąk. W odpowiedzi na słowa krytyki Jezus rozpoczyna mowę, w której gani faryzeuszy za zbyt mocne skupienie się na prawie i zwyczajach.

Jezus swoje słowa kierował do faryzeuszy, ale bardzo łatwo jest je zastosować do każdego chrześcijanina. Tak często wykonujemy znak krzyża. Krzyż jest obecny w domu, w miejscu pracy… Ale czy widać w twoim zachowaniu, że krzyż jest dla ciebie istotnym symbolem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Podobnie jak faryzeusze i my dzisiaj stawiamy pomniki, które często nic dla nas nie znaczą. Jezus wyzywa do autentyczności – jeśli ktoś jest chrześcijaninem, jeśli krzyż jest dla niego konkretnym symbolem, powinien żyć tak, aby było to widać. Aby nie być podobnym do faryzeuszy wiarę powinny poświadczać uczynki.

Chrystus przypomina nam dzisiaj, że aby być zbawionym, nie wystarczy należeć do wspólnoty Kościoła. Nie wystarczy też znajomość Dekalogu. Trzeba uwierzyć Jezusowi i prawdziwie żyć Jego nauką.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *