Ewangelia na 19 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.04.2018 wg św. Jana 6, 44-51 z komentarzem:

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata»

Komentarz do Ewangelii na 19 kwietnia:

Jezus mówi, że jest żywym chlebem, który zstąpił z nieba. Tłumaczy, że dostatek chleba nie daje zabezpieczenia przed śmiercią. Wie, że nic nie jest tak drogie człowiekowi jak życie.

Jezus mówi dziś tobie o życiu wiecznym. Ofiarowuje swoje Ciało i Krew jako pokarm nieprzemijający. Zapewnia, że „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Jezus jest obecny prawdziwie i realnie w Eucharystii. Spożywanie postaci eucharystycznych jest znakiem intymnej relacji człowieka z Bogiem i Jego królowania w sercu człowieka.

Bóg Ojciec przez Jezus otwiera nam dostęp do nieba. Niebo ma wymiar osobowy i jest spotkaniem z Bogiem. Niebo to stan, nie miejsce. Stan bliskości z Bogiem. Można go osiągnąć tylko dzięki Jezusowi. Życie wieczne może już być twoim udziałem. Prawdziwe życie ma miejsce wówczas, gdy jesteś w bliskiej relacji z Bogiem. Porozmawiaj dziś z Jezusem o życiu wiecznym. Podziękuj Mu, że zstąpił z nieba i zaprasza ciebie do intymnej relacji z sobą w Eucharystii.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *