Ewangelia na 18 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem:

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Komentarz do Ewangelii na 18 września:

Wyobraź sobie tłumy wypełniające Jerozolimę, ludzi z radością wchodzących na dziedzińce Świątyni. Ich zachwyt i pełną świadomość tego, że są w miejscu świętym, że zbliżają się do Boga. Czy przechodząc koło kościoła, zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to Dom Boży? Czy wchodząc do środka pamiętasz, że idziesz na spotkanie z Nim?

Dla Maryi i Józefa był to pamiętny pobyt w Jerozolimie. Coroczne święto Paschy, a potem trzy dni dramatycznych poszukiwań, radość odnalezienia i słowa Jezusa „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

Zastanów się nad słowami Jezusa. On jest w tym, co należy do Ojca. Ale przecież do Boga należy cały świat! Jezus jest dziś z nami – w każdym kościele, w każdym miejscu poświęconym Bogu. Ale czy On mieszka tylko w tabernakulum? A może spotykasz Go na co dzień, tak jak kiedyś mieszkańcy Nazaretu? Bóg jest z nami. Chrystus zamieszkał w Tobie i w każdym, dosłownie w każdym człowieku, którego spotykasz. Poproś Pana, żeby otworzył Twoje oczy, poproś o łaskę odnalezienia Jezusa w drugim człowieku.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *