Ewangelia na 18 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.12.2021 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem:

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Komentarz do Ewangelii na 18 grudnia

Wszystkie drogi naszej adwentowej wędrówki malowane są przez Ducha Świętego. Wiele z nich już udało się przejść, ale jeszcze nie udało się dojść do najważniejszego. Wszystkie wyzwolenia człowieka z jakiejkolwiek niewoli prowadzą do horyzontu zarysowanego w dzisiejszej Ewangelii. Jest nim Ten, który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. Jego imię – Jezus – oznacza, że On zbawi swój lud od grzechów.

Przychodzący Mesjasz wyzwala z największej niewoli, której kraty znajdują się nie na zewnątrz człowieka, ale w samym człowieku. Coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia. Na horyzoncie widać już Betlejem i stajenkę. Jest to horyzont pełen świątecznych ozdób i światełek.

Niech Duch Święty pozwoli ci przez te wszystkie świecidełka zobaczyć najważniejszy horyzont – Emmanuela – Boga, który jest z nami. Bo ileż razy przeżywałeś Boże Narodzenie, a nie dostrzegłeś tego, że Bóg naprawdę narodził się przede wszystkim w tobie. Czemu nie pozwalasz na to narodzenie? Proś dziś Boga, aby swoją łaską usunął z twego serca to wszystko, co zajmuje miejsce przeznaczone dla Jezusa, który ma się w tobie narodzić.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *