Ewangelia na 17 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2022 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem:

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść:

„Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”. To mówiąc, wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: „Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, «aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli».

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości”.

Komentarz do Ewangelii na 17 września

Jesteś glebą, którą Bóg przygotowuje, pielęgnuje, nawadnia. Bez tej ziemi ziarno nie wzejdzie, nie dojrzeje i nie nakarmi wielu. Ale bez siewcy i ziarna sama ziemia nie nakarmi nikogo. Jesteś bardzo ważny, bo siewca zaprasza cię do współpracy. Jak bardzo jesteś wyczulony na cichy głos Jego natchnień? Na znaczenie spotkań i wydarzeń w twojej codzienności?

Bóg obficie zasypuje ziarnem słowa glebę twojego serca. Nie czeka aż cała będzie gotowa. Nie powstrzymuje swojej hojności, chociaż wie, że część zmarnujesz. Cieszy się tym, co przyjmiesz. Na ile uważnie słuchasz codziennie Jego słów i pozwalasz im zakorzenić się w twoim sercu? Przychodzą nie tylko w Biblii, ale w wydarzeniu, słowie drugiego człowieka lub twoim pragnieniu.

Serce „szlachetne i dobre” to takie, które zakłada, że wszystko, co pochodzi od Boga jest darem. Przyjmuje wszystko ze względu na dawcę, któremu ufa. Trudne doświadczenia, przyjęte z miłością, wzrastają w nim w coraz większe dobro dla innych. Pomyśl o trudnych sytuacjach. W jaki sposób do nich podchodzisz? Na ile ufasz, że Bóg cię przez nie prowadzi do Siebie? Poproś o taką uważność w twojej codzienności, aby usłyszeć i przyjąć, co Pan Bóg do ciebie mówi. O mądrość, która pozwoli ci włączyć się w Boży plan.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *