Ewangelia na 17 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2021 wg św. Łukasza 8, 1-3 z komentarzem:

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Komentarz do Ewangelii na 17 września

Jezus wyrusza głosić Ewangelię o królestwie Bożym. Ma przed sobą konkretny cel. Właśnie on wyznacza całe Jego działanie. Patrząc na głoszącego Jezusa, przyjrzyj się swojemu głównemu celowi. Popatrz również na motywacje, które pobudzają cię, aby ku niemu zmierzać.

Jezus wyrusza w drogę i nie wie w jakich sytuacjach się znajdzie. Zachowanie i reakcje Jezusa w tych sytuacjach stawały się również świadectwem Królestwa Bożego. Było to możliwe, ponieważ miał postawę nasłuchiwania sytuacji, w których się znajdował. Takie nasłuchiwanie sprawiało, że potrafił zareagować w adekwatny sposób. Pomyśl, czy masz w sobie postawę nasłuchiwania, czy raczej działasz impulsywnie, bez większego wglądu w okoliczności?

Jezusowi towarzyszy dwunastu uczniów i kilka kobiet. Przemieszczają się z miejsca na miejsce. Są świadkami głoszenia Dobrej nowiny. Fragment Ewangelii nie mówi nic o wielkich cudach oraz uzdrowieniach. Uczniowie kroczą za Jezusem w prozie codzienności. Zastanów się, czy masz w sobie wytrwałość pozostawać razem z Jezusem, gdy w twojej codzienności nie dokonują się wielkie wydarzenia?

Na koniec modlitwy zawierz Jezusowi to wszystko, co odkryłeś podczas tej medytacji. Podziękuj Mu za całe dobro, które odkryłeś w sobie. Powierz Mu również te sfery, w których potrzebujesz przemiany.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *