Ewangelia na 17 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2017 wg św. Mateusza 18, 21-35 z komentarzem:

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Komentarz do Ewangelii 17 września:

Król okazał się aż tak miłosierny, że nie tylko wydłużył okres spłaty długu, lecz także darował słudze cały jego dług. Jezus w Sakramencie Pokuty tak samo wiele razy wziął winę za wszystkie twoje grzechy. Czy dalej jesteś Mu za to wdzięczny?

Główną wadą złego sługi było to, że zapomniał, ile otrzymał dobra. W jego sercu zrodziło sie egoistyczne rozdwojenie: prosić dla siebie, lecz innym nie dawać. Jak u ciebie wygląda hojność?

Władca nie za to wtrącił sługę do więzienia, że upomniał się o swoją należność, lecz za to, że dusił innego sługę i o mało nie zabił go z powodu przywiązania do pieniędzy. Poznanie Jezusa dokonuje się przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Spróbuj dzisiaj przypominać sobie słowa, które cię poruszyły na modlitwie i wprowadzaj je w życie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

2 odpowiedzi do “Ewangelia na 17 września 2017 z komentarzem

  1. Myślę, że uczynił to z nerwów. Oto wraz z całą rodziną miał być sprzedany, i choć jego pan mu dług darował, to on z tego całego stresu wyżył sie na prawdziwym sprawcy jego nieszczęścia. Te 100 talentów i 100 denarów to kwoty umowne: 100 talentów to była suma przeogromna i aż trudno uwierzyć, że sługa pożyczył je od Pana ot tak sobie.
    Piszę to na podstawie własnego doświadczenia: pożyczyłam pieniądze ludziom, którzy mi nie oddali. A w tym czasie wyłączono mi prąd za nieplacenie rachunku. I choć udało mi się wybłagać w Enei odroczenie spłaty, to omal tamtych ludzi nie udusiłam. I nie powiedzialam im: ach udało mi się przełożyć spłatę, więc się nie martwcie.

  2. cd. komentarza I wydaje mi się, że ten drugi sługa (od tych 100 denarów) powinien pójść do Pana i powiedzieć, że to on powinien iść do więżienia za długi, a nie ten, który mu pożyczył, a teraz ma cierpieć za niego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *