Ewangelia na 17 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.01.2017 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem:

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Komentarz do Ewangelii 17 stycznia:

Jezus zaprasza cię, abyś z Nim był. Nie obiecuje, że będziesz miał wszystkiego w bród, bo On sam wybrał życie skromne i pełne niedostatku. Co jest dziś twoim największym głodem, niedostatkiem? Czy potrafisz mówić o tym z Jezusem? Wsłuchaj się w rozmowę Jezusa z faryzeuszami i zwróć uwagę na wielką różnicę: oni patrzą przez literę prawa i osądzają. Jezus jest pełen dobroci i odwołuje się do miłości, broniąc człowieka w biedzie. Która postawa w twojej codzienności częściej dochodzi do głosu?

Mówiąc o królu Dawidzie, Jezus przypomina, że Jego Ojciec jest Bogiem opuszczonych i biednych i że oni zawsze znajdą opiekę w Jego domu. Także przykazania ustanowił po to, by broniły człowieka w jego biedzie. Czy widzisz, że stosując Boże Prawo w twoim życiu, bardziej kochasz innych i siebie, że jesteś po prostu szczęśliwy?

Jezus jest Panem szabatu. Jeżeli będziesz blisko Niego i przyjmiesz Jego miłość, będziesz mógł podchodzić do wszystkiego i wszystkich z dobrocią. Przylgnij do Jego Serca i poproś, by otwierał cię w każdej chwili życia na Swoją dobroć i miłość.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *