Ewangelia na 17 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.08.2018 wg św. Mateusza 19, 3-12 z komentarzem:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?

I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”. Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje”.

Komentarz do Ewangelii na 17 sierpnia:

Małżeństwo i jego nierozerwalność. Według takiego zamysłu stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. To powołanie i sakrament, w którym dwoje ludzie zaproszonych jest do tego, aby razem odkrywali miłość Pana Boga. Przez rezygnację z własnego ja na rzecz drugiej osoby mogą oni wspólnie realizować Boże plany na ziemi. Ich związek ma być trwały, nawet podczas trudności i niepokojów.

Dojrzałość. Wielu wybiera jednak drogę łatwiejszą, na skróty. Często chcąc uciec od problemów i odpowiedzialności, odchodzą od osoby, z którą Bóg połączył ich sakramentem małżeństwa. Czy jest w tobie dojrzałość, aby być wiernym osobie, z którą zamierzasz spędzić resztę życia? Na ile masz wrażliwe serce, aby otwierać się na potrzeby i pragnienia drugiej strony?

Bezżenność. Pan Jezus mówi również o innych rodzajach powołania człowieka. Zaprasza ludzi do bezżenności ze względu na Królestwo niebieskie i pełne oddanie się na służbę Panu Bogu. Proś Jezusa, aby dał ci zrozumieć i przyjąć Jego słowa oraz mądrość i siłę, byś w pełni realizował swoje powołanie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *