Ewangelia na 17 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2021 wg św. Marka 10, 35-45 z komentarzem:

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii na 17 października

W przyrodzie rośliny pną się ku górze, aby przewyższyć inne i otrzymać więcej światła. Ludzie rywalizują ze sobą i starają się być lepsi jeden od drugiego, aby osiągnąć zamierzony cel. Apostołowie także nie są wolni od rywalizacji i pragnienia odniesienia sukcesu przy boku Jezusa. Czy zauważasz w sobie pragnienie wielkości i chęć rywalizacji?

Jezus nie gani uczniów za takie pragnienia. Nie są one przeszkodą do bycia z Nim. Wie, że potrzeba dominacji i sukcesu jest naturalnym ludzkim pragnieniem. Dodaje jednak, że uczniowie w istocie nie zdają sobie sprawy, co oznaczają pierwsze miejsca przy Jego boku. Jezus zaprasza uczniów do prawdziwej wielkości, której oni jeszcze nie rozumieją. Do wielkości w czym zaprasza cię dziś Jezus?

Jezus każdemu, kto tego chce, daje okazję do wyróżnienia się. Wyróżnienie się w służbie Chrystusowi wymaga jednak całkowitej zmiany sposobu widzenia wielkości. Jest to perspektywa podejmowania najniższych posług i służby innym. To opcja tylko dla ambitnych. Słuchając ponownie słów Jezusa, zobacz, jak przyjmuje On uczniów z ich pragnieniami i wyjaśnia sprawy, z którymi do Niego przychodzą. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co zrodziło się w tym czasie w twoim sercu. Możesz Mu oddać także te pragnienia, które do tej pory uważałeś za mało pobożne, lub za zbyt przyziemne.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *