Ewangelia na 17 października 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2019 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:

„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Komentarz do Ewangelii na 17 października:

Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach pisze: „U tych zaś, co usilnie postępują (…) od dobrego do lepszego (…), właściwością ducha złego jest gryźć, zasmucać i stawiać przeszkody (…), właściwością zaś ducha dobrego jest dawać odwagę i siły”.

Bez lęku, oskarżania się czy oceniania spójrz na swoje życie i spróbuj znaleźć konkrety, o których mówi Jezus w dzisiejszych słowach. Jakim prorokom budujesz grobowce i kim lub czym są twoi ojcowie, którzy tych proroków zamordowali? Szukaj bez lęku.

Zbierz to wszystko, czego doświadczyłeś na tej modlitwie i stań w obecności swojego jedynego Ojca. On widzi to wszystko i jako jedyny naprawdę rozumie. Pozwól sobie na chwilę „sam na sam” z Nim. Z ławki w kościele, czy to klęcząc, siedząc czy też stojąc, proś swojego Tatę o wytrwałość w swojej codzienności i o wdzięczność. Niech On sam cię tego uczy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *