Ewangelia na 17 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2018 wg św. Łukasza 11, 42-46 z komentarzem:

Jezus powiedział: «Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.

Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».

Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

Komentarz do Ewangelii na 17 października:

Jezus w ostrych słowach napomina faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Zwraca uwagę na najistotniejsze wymiary ludzkiego życia, którymi są miłość i sprawiedliwość. Ustawienie ich w centrum porządkuje wszystkie inne wymiary religijne i moralne, które dzięki nim uzyskują swoje uzasadnienie i sens. Pomyśl przez chwilę, co jest najistotniejsze w twoim życiu? Czy nie pozostajesz tylko na poziomie zewnętrznych przepisów w twojej religijności?

Wszyscy chrześcijanie są powołani do głoszenia Ewangelii. Dlatego napomnienie Jezusa skierowane do uczonych w Piśmie stosuje się i do naszych czasów. Czy w swoim świadectwie, ewangelizacji i radach udzielanych innym jesteś autentyczny, czy też moralizatorski? Czy dajesz innym radość, pokój i siłę do przezwyciężenia słabości, czy też zarażasz ich pesymizmem?

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy Jezusa w bezkompromisowej konfrontacji z faryzeuszami. Daje On przykład, że czasami trzeba zająć zdecydowane stanowisko, gdy chodzi o dobro drugiego człowieka, często krzywdzonego i wykluczonego. Czy potrafisz być bezkompromisowy, gdy tego wymaga sytuacja? Porozmawiaj z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co najbardziej poruszyło cię na tej modlitwie. Bądź wdzięczny za wszystkie łaski, którymi cię obdarzył.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *