Ewangelia na 17 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2022 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu».

Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki».

Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!» «Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

Komentarz do Ewangelii na 17 marca

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że bogacz poniósł karę, bo był bogaty, a Łazarz nagrodę, bo był biedny. Jednak byli też wierni uczniowie Jezusa, którzy byli bardzo bogaci, na przykład Józef z Arymatei, Zacheusz czy Łazarz, od których Jezus nie wymagał skrajnego ubóstwa. Chodzi więc o coś innego. W innym miejscu Ewangelii Jezus mówi: „jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność” . Odnosi się to nie tyle do samego posiadania lub nieposiadania bogactwa, ale do wolności wobec niego. A jak to jest w twoim życiu? Masz coś, do czego jesteś przywiązany i co trudno byłoby ci zostawić?

Bogacz i Łazarz są fizycznie blisko siebie, jest jednak między nimi przepaść. Problemem bogacza nie były same bogactwa, ale zamknięcie się w sobie, niemożność zobaczenia potrzebującego człowieka, który jest obok. Był tak przywiązany do swoich rzeczy, że nie zauważył umierającego tuż pod jego drzwiami. A czy ty zamykasz się w swoim świecie, czy też może potrafisz wyjść z siebie i podać rękę potrzebującemu obok?

Obydwoje umarli. Nie mamy tu jednak do czynienia z sądem i karą autorytatywnie wymierzaną przez Boga, ale z konsekwencjami decyzji podjętymi za życia. Bogacz pokładał ufność w bogactwach, zamknął się w swoim świecie i tego doświadcza w otchłani. Łono Abrahama było miejscem przebywania dla prawych oczekujących na sąd, stąd możemy wnioskować, że Łazarz był prawą osobą, ufającą Bogu. Jakie masz odczucia myśląc o konsekwencjach twoich decyzji życiowych? Powierz Panu Jezusowi to, co cię najbardziej poruszyło na modlitwie i poproś, by czynił twoje serce bardziej wolnym od przywiązań i otwartym na bliźniego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *