Ewangelia na 17 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2024 (Łk 5,27-32) z komentarzem:

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Komentarz do Ewangelii na 17 luty:

Lewi był poborcą cła na służbie u Heroda Antypasa. Ludzie tacy jak on byli podejrzewani o nieuczciwość i zdradę. Lewi zauważony przez Jezusa przyjął zaproszenie do większego oddania się Jemu i sprawie szerzenia królestwa Bożego. A czy ty czasami też nie oceniasz ludzi według własnych kryteriów? Czy dla ciebie każdy człowiek zasługuje na szacunek, miłość Boga, Jego przebaczenie i wybranie, czy może tylko ci, których ty uważasz za godnych tego?

Ludzie potępiani przez nauczycieli religijnych dobrze czuli się w obecności Jezusa i Jego uczniów. Chrystus pokazywał im miłość Boga, Jego przebaczenie i sposób naprawienia swojego życia. Jezus nie spotkałby w synagodze wielu z tych, którzy byli obecni na przyjęciu u Lewiego.

Czy jest w twoim życiu coś, dla czego potrafiłbyś zostawić wszystko? Wezwaniem „pójdź za Mną“ sam Jezus wskazuje ci drogę. Tak jak Lewi, zostałeś przez Niego zauważony. Jego oczy dostrzegły cię wśród tylu ludzi na całym świecie. Mimo całej grzeszności, Bóg obdarował cię godnością swego dziecka. Kto musi cię dostrzec czy zachwycić sobą, żebyś radykalnie zmienił swoje życie? Poproś Jezusa – lekarza, żeby uzdrowił twoje oczy, by nie podejrzewały i nie sądziły według zewnętrznych pozorów, ale upatrywały to, co piękne w bliźnich i przychodziły im z pomocą – tak jak prosiła o to w modlitwie św. Siostra Faustyna (Dz. 163).

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *