Ewangelia na 16 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2019 wg św. Łukasza 7, 1-10 z komentarzem:

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, poszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi.

A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź”, a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to”, a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Komentarz do Ewangelii na 16 września:

Jakie ważne cechy warto zauważyć w osobie setnika, który prosi Jezusa o pomoc? Szacunek i troska, jaką darzy innych. Nie jest tylko okupantem narodu żydowskiego, ale dobroczyńcą. Mógłby przecież wykorzystać dla siebie sprawowaną przez siebie funkcję, ale tego nie robi. Sposób, w jaki zwraca się do innych może być wzorem także dla Ciebie.

Co jeszcze jest godne uwagi u Setnika? Tą rzeczą jest pokora. Mówi: nie jestem godzien. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Jezus, o którym mówiono tak wspaniałe rzeczy, jest kimś lepszym i potężniejszym od niego. Mimo, że Setnik posiadał władzę nad żołnierzami, zdawał sobie sprawę, że wszystko to zostało mu dane. Mówiąc inaczej: znał swoje miejsce w szeregu.

Wspaniała jest wiara setnika. Setnik ufał, że Jezus może uczynić cud wydając rozkaz. Taka wiara jest godna prawdziwego podziwu. Czy Ty też potrafisz tak wierzyć? Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci we wzroście twojej wiary, poprzez poznanie samego siebie, poprzez pomoc innym, poprzez bycie pokornym uczniem Jezusa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *